Customer Relation Management

Customer Relation Management, ook wel afgekort tot CRM, is een businessstrategie waarbij de relatie met klant centraal staat. Dit in tegenstelling tot strategieën waarbij bijvoorbeeld het product of het proces het middelpunt vormt. Ondernemers proberen bij Customer Relation Management  zoveel mogelijk relevante informatie over de klanten te verzamelen, waarbij er wordt uitgegaan van de gedachte dat iedere klant anders is. Dit betekent dus ook dat de ene klant waardevoller voor de onderneming is dan de andere, bijvoorbeeld vanwege een hogere loyaliteit of omdat hij/zij meer te besteden heeft. Door het klantenbestand te segmenteren kan de onderneming hier goed op inspelen, bijvoorbeeld door meer tijd te investeren in klanten die de onderneming meer opbrengen. Iedere klant (segment) kan zo op een andere manier worden benaderd.

CRM software

Voor het verzamelen van relevante klantgegevens, denk bijvoorbeeld aan aankoopgeschiedenis, telefoongesprekken, e-mail contact en adresgegevens, bestaat speciale software. Dit is maar goed ook aangezien de hoeveelheid data flink kan oplopen. Deze CRM software slaat de informatie op, ordent de informatie en levert de informatie volledig automatisch.

Om de juiste informatie te verzamelen moet de CRM software wel op de juiste manier worden verbonden met de verschillende informatiekanalen, de software kan immers niet op zichzelf draaien. Zo dient er een connectie te zijn met klantcontact kanalen, met het datawarehouse en met de backoffice systemen. Daarom moet er bij de aanschaf goed worden nagedacht over de manier waarop het systeem nu, maar ook in de toekomst gekoppeld moet gaan worden aan de informatiekanalen.

Tips voor aanschaffen van CRM software

Maar waar moet je allemaal op letten wanneer je besluit om CRM software aan te schaffen?

  • Zoek allereerst uit wat CRM jouw organisatie allemaal kan opleveren en vraag je af of het past bij de huidige manier van werken.
  • Let daarnaast goed op de systeemeisen van de software en zoek uit in hoeverre er aanpassingen aan de bestaande informatiesystemen moeten worden doorgevoerd. Dit kan uiteindelijk erg prijzig worden…
  • Vraag om een compleet investeringsoverzicht zodat je achteraf niet ineens met onverwachte kosten te maken krijgt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *